Kolejne TFI przystępuje do IZFiA


Izba jest centrum wymiany danych, do nas spływają projekty zmian w prawie

 biznesregion

biznesregion

Do grona Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zrzeszonych w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) od stycznia 2016 r. dołączyło TFI BGŻ BNP Paribas SA.
Powstanie Izby i jej zadania wynikają, i są określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Doceniając możliwość współpracy w szerszym gronie podmiotów z branży, członkostwo w IZFiA zadeklarowały największe działające na polskim rynku TFI, należące do wpływowych grup finansowych.

- Izba jest centrum wymiany danych, do nas spływają projekty zmian w prawie, prowadzimy czynną komunikację z organami nadzoru, parlamentem, i innymi instytucjami publicznymi. Izba prowadzi ze swoimi członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy. Uczestniczą w nich nie tylko TFI, do spotkań zespołów roboczych dołączają przedstawiciele banków depozytariuszy i agentów transferowych – mówi dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA. Izba udostępnia bezpłatnie swoim Członkom opinie eksperckie, analizy i inne raporty, dzięki czemu TFI mogą prezentować spójne stanowisko wobec instytucji zewnętrznych. Izba przystępuje również do postępowań administracyjnych
i sądowo-administracyjnych wspierając swoich Członków w tych procesach. Ważnym zadaniem IZFiA jest upowszechnianie wiedzy oraz określanie standardów dotyczących poszczególnych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, w szczególności dotyczących komunikacji z uczestnikami i przyszłymi klientami funduszy.


- Gromadzimy i publikujemy informacje na temat rynku funduszy inwestycyjnych. Współpracujemy w tym zakresie z europejskimi i światowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu. Uczestniczymy w licznych konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, organizujemy konferencje i badania dotyczące oszczędzania długoterminowego Polaków, wspieramy inicjatywy edukacyjne wśród młodzieży. Jest mi niezmiernie miło, że dołącza do nas kolejne Towarzystwo, które będzie nas wpierać swoją wiedzą i doświadczeniem w wyzwaniach, które stawia przed nami coraz bardziej wymagający rynek. Jestem przekonany, że członkostwo w Izbie TFI BGŻ BNP Paribas SA przyniesie satysfakcję obu stronom – dodaje Marcin Dyl.


Wśród licznych korzyści wynikających z bycia w IZFiA jest niewątpliwie fakt, że członkowie IZFiA mają realny wpływ na sprawy, które dotyczą branży i poszczególnych TFI tak, by wspólnie wypracowywać rozwiązania jak najbardziej pożyteczne i przyjazne wszystkim uczestnikom rynku – funduszom oraz kilku milionom obecnych i przyszłych inwestorów korzystających z tej zbiorowej formy inwestowania kapitału.
Warto przypomnieć, że obecnie do Izby będą mogli należeć, poza Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, również agenci transferowi, podmioty zajmujące się prowadzeniem rejestru uczestników funduszy, kontrolą rozliczeń pieniężnych,
i obsługą sieci dystrybucji na zlecenie funduszy. Agenci transferowi będą mogli przystąpić do Izby w charakterze „Podmiotów wspierających”.


Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec listopada 2015 r. zgromadzone były ponad 224 miliardy zł.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


Wyślij komentarz
koleje
  Radosnych Wesołych Świąt Wielkanocnych
  Wyjątkowe życzenia na Wielkanoc 2022 to istotny element Świąt Wielkiej Nocy. W tym radosny...
  2022-04-15  |   77
  Spotkanie premiera z prezesem Grupy Banku Światowego.
  W poniedziałek, 11 kwietnia premier Mateusz Morawiecki spotka się z Davidem Malpassem, pre...
  2022-04-10  |   117
  Rząd chroni polskie rodziny - wprowadza korzystne zmiany podatkowe
  Kontynuujemy korzystne zmiany i wprowadzamy w życie kolejne rozwiązania z tzw. Tarczy Anty...
  2022-03-25  |   147
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   8154418
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7377652
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2496988
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   928421
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   41288

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama