Nauczyciele walczą o przywileje i wyższe zarobki.

Spór zbiorowy nauczycieli z rządem o sześciolatki.

nauczyciel

nauczyciel

Dyskusję publiczną na temat oświaty zdominował ostatnio sejmowy spór o sześciolatki, ale jej środek ciężkości stopniowo przesuwa się w innym kierunku.  1 września nauczyciele weszli z rządem w spór zbiorowy i grożą rozpoczęciem strajku, domagając się podwyżek i utrzymania przywilejów. Termin nie jest przypadkowy, bo związkowcy wiedzą, że jeśli w ich sprawie ma dojść do przełomu, to kiedy, jeśli nie przed wyborami?

Narasta konflikt między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Kolejny etap rozpoczął się 1 września, kiedy to ZNP wszedł w spór zbiorowy z rządem.

 

Do 21 września spór ma polegać na prowadzeniu akcji informacyjnej, skierowanej do samorządowców i dyrektorów szkół. W tym czasie ZNP zamierza wzywać rząd do merytorycznych rozmów na temat aktualnej sytuacji i przyszłości oświaty. Jeśli do końca miesiąca obie strony nie dojdą do porozumienia, spór może przerodzić się w strajk.

O wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz. W tle – odwieczny problem polskiego systemu oświaty, czyli pieniądze, a w zasadzie ich brak. Związek domaga się większych nakładów na edukację, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Bojowe nastroje na linii związku i ministerstwa to konsekwencja niespełnienia do 24 sierpnia przez ministeredukacji Joannę Kluzik-Rostkowską postulatów dot. zwiększenia udziału budżetowych nakładów na oświatę, podwyższenia o 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmian w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.

Postulaty te zostały ogłoszone w kwietniu podczas ogólnopolskiej manifestacji nauczycieli w Warszawie, a następnie powtórzone w czerwcu na konferencji prasowej.

– Oczekujemy konkretów: zapisów w budżecie państwa mówiących o wzroście nakładów na oświatę. Nie chodzi tylko wyłącznie o płace nauczycieli, to jest potrzeba wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, który w wielu przypadkach, ratując swoje budżety, prowadzi politykę, przeciwko której związek protestuje – mówił wówczas prezes Broniarz.

Również w czerwcu doszło do zapowiedzi, że w przypadku niespełnienia postulatów związek bierze pod uwagę to, że spór zbiorowy może doprowadzić do strajku w oświacie już w październiku. ZNP chce, by wynagrodzenia nauczycieli zostały podniesione w 2016 roku, tymczasem minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślała, że nie dysponuje środkami na podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku. Obecnie wszystko wskazuje więc na to, że sytuacja jest patowa.

Ile zarabia nauczyciel?

Związek Nauczycielstwa Polskiego w swojej retoryce odwołuje się do tego, że na przestrzeni ostatnich trzech lat pensje nauczycieli nie zostały podniesione ani razu. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2012 roku – płace zasadnicze wzrosły wówczas, w zależności od stopnia awansu zawodowego, o kwotę od 83 zł do 114 zł. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi: stażysty - 2265 zł, nauczyciela kontraktowego - 2331 zł, nauczyciela mianowanego - 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł. Wszystkie te kwoty są kwotami brutto.

Związkowcy zwracają również uwagę na fakt, że już od wielu lat można zaobserwować spadki wydatków na oświatę w relacji do PKB. W tym roku udział ten wynosi 2,52 proc. Ich zdaniem tak niski nakład nie koresponduje z rzeczywistymi potrzebami systemu edukacji i ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników oświaty i zamykanie szkół przez samorządy.

ZNP podkreśla przy tym fakt, że od 2007 roku w Polsce zlikwidowano ponad dwa tysiące szkół. W związku z tym domaga się wypracowania odpowiednich mechanizmów prawnych, które doprowadzą nie tylko do poprawy sytuacji finansowej oświaty, ale również uniemożliwią dalszy jej demontaż.

  KONGRES BIBLIOTEK NA ZDROWIE
  Znakomici goście na XII Kongresie Bibliotek "Na zdrowie!"
  2021-11-25  |   96
  GALA DIGITAL EXCELLENCE AWARDS 2021
  Gala konkursu wyróżniającego liderów przemian cyfrowych.
  2021-11-18  |   101
  Ważne wyróżnienie dla Domu Mediowego Film Factor
  W XI edycji finałowej Gali Firma Roku 2021 Dom Mediowy Film Factor uhonorowany nagrodą &qu...
  2021-11-04  |   213
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7376798
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   4512379
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2496734
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   928167
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   41039

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama