Na Śląsku i w Zagłębiu szykuje się transportowa rewolucja

1 listopada KZK GOP wprowadzi bilety elektroniczne. Właśnie poznaliśmy nową taryfę biletów. Ceny biletów papierowych pozostają bez zmian, a te elektroniczne będą nieznacznie tańsze.

transport

transport
Nowa taryfa opisująca zasady i ceny korzystania z biletów elektronicznych przyjęta została 8 września 2015 roku przez Zarząd KZK GOP. Już w październiku będzie wydawana Śląska Karta Usług Publicznych (towarzyszy m.in. wprowadzeniu biletów elektronicznych), elektroniczne bilety okresowe funkcjonować będą od listopada. Od stycznia 2016 roku pasażerowie będą mogli zapłacić kartą elektroniczną za pojedyncze przejazdy. Według deklaracji KZK GOP, bilety papierowe zostaną w użyciu przez około 6-12 kolejnych miesięcy, po tym czasie będą wycofywane. Na stałe w sprzedaży pozostaną papierowe bilety jednorazowe, które będzie można kupić u kierowców i w automatach biletowych ŚKUP.

ŚKUP startuje w październiku

Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP. Będzie używana jako bilet komunikacji miejskiej, ale będzie nią można także zapłacić m.in. za parkowanie czy użyć w bibliotece. ŚKUP ma być także nośnikiem podpisu elektronicznego. Wykonawcą systemu ŚKUP jest konsorcjum Asseco oraz mBank, KZK GOP jest zleceniodawcą tego projektu. W październiku zostanie uruchomiona funkcjonalność związana z wydawaniem kart ŚKUP oraz z zapłatą kartą ŚKUP w 40 Punktach Obsługi Klienta, 6 Punktach Obsługi Pasażera, 800 punktach dystrybucji (kioskach), 109 automatach biletowych ŚKUP i parkomatach w Katowicach, Bytomiu, Piekarach Śląskich oraz Zabrzu. Uruchomiony zostanie także specjalny Portal Klienta.

Nowe bilety elektroniczne

W nowej taryfie znalazły się zapisy dotyczące zarówno biletów papierowych, jak i nowych biletów elektronicznych. Nadal w sprzedaży pozostaną wszystkie rodzaje biletów papierowych. Nie zmieniają się również ich ceny. W dalszym ciągu dostępne będą również bilety sprzedawane przez telefony komórkowe. Nowością są bilety elektroniczne, które używane będą na karcie ŚKUP.

KZK GOP chce zachęcić pasażerów do korzystania z okresowych biletów elektronicznych, które mają być tańsze(np. w przypadku miesięcznego normalnego biletu autobusowo-tramwajowego upoważniającego do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta (gminy), ten elektroniczny będzie kosztował 122 zł, a papierowy 126 zł). Miesięczny bilet elektroniczny jest ważny 30 dni niezależnie od daty jego zakupy, miesięczny bilet papierowy ważny jest do końca danego miesiąca (niezależnie od dnia zakupu).

Bilet elektroniczny imienny i na okaziciela

Możliwość zakupu konkretnego typu biletów uzależniona jest od rodzaju karty. Do wyboru są jej dwa rodzaje: karta spersonalizowana i niespersonalizowana. Ta pierwsza zawiera dane osobowe – nadrukowane na niej będzie imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika. Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek. Wyłącznie na tę kartę będzie można kupować bilety imienne. Dodatkowo umożliwi ona również zakodowanie prawa do posiadanych ulg. Będzie można wykonać to w dowolnym Puncie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera i pracownikowi pokazać dokument uprawniający do ulgi, a odpowiednie dane zostaną wpisane do systemu (podczas kontroli nie trzeba będzie mieć przy sobie żadnych dodatkowych dokumentów). Karty spersonalizowanej będzie mogła używać wyłącznie osoba, której dane będą na niej nadrukowane.

Karta niespersonalizowana wydawana będzie bez żadnych dodatkowych formalności. Jest to karta na okaziciela, nie zawiera żadnych danych osobowych. Będzie mogła jej używać dowolna osoba, która w danej chwili będzie posiadać kartę. Na tę kartę będą mogły być kupowane wyłącznie bilety na okaziciela. Nie będzie możliwości zakodowania na niej prawa do ulgi. Korzystając z niej, można kupować bilety ulgowe, ale podczas kontroli konieczne będzie pokazanie odpowiednich dokumentów uprawniających do zniżki.

Oczywiście elektroniczny niespersonalizowany bilet okresowy będzie droższy. W przypadku biletu normalnego upoważniającego do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) koszt elektronicznego biletu spersonalizowanego wyniesie 122 zł, a na okaziciela – 166 zł.

Oba bilety okresowe będzie można kupić także w opcji z limitem przejazdów.

Obowiązek rejestracji wejścia i wyjścia

Każdy pasażer korzystający z elektronicznego biletu okresowego będzie miał obowiązek rejestracji wejścia do pojazdu komunikacji miejskiej (przez przyłożenie karty do czytnika). Zgodnie z przyjętą taryfą, bilet okresowy jest ważny tylko wtedy, gdy pasażer zarejestruje wejście do pojazdu. Przewoźnik wprowadza także bilet okresowy z limitem przejazdów. Rejestracja wyjścia z pojazdu jest nieobowiązkowa, jednak KZK GOP chce zachęcać pasażerów do pamiętania o tej czynności. Podróżujący, którzy regularnie będą rejestrowali wyjście z pojazdu zostaną nagrodzeni 5 procentową zniżką na zakup kolejnego biletu okresowego obowiązującego na okres nie dłuższy od poprzedniego.

Bilety jednorazowe

Elektroniczne bilety jednorazowe w sprzedaży znajdą się w styczniu 2016 roku. W wersji elektronicznej dostępne będą bilety zarówno w dotychczas dostępnej taryfie strefowo-czasowej, jak i w nowej taryfie – odległościowej. W tym przypadku koszt biletu uzależniony będzie od przejechanej odległości. Co istotne, bilety na najkrótszych odcinkach w taryfie odległościowej będą tańsze od najtańszego biletu w taryfie strefowo-czasowej, natomiast bilet na odcinku najdłuższym (ponad 20 km) pozostanie w takiej samej cenie, jak obowiązujące bilety strefowo-czasowe na trzy lub więcej miast.

transport rewolucja
  W których sklepach w weekend Polacy najdłużej postoją w kolejkach? Badacze to sprawdzili
  Z analizy Instytutu Badawczego ABR SESTA wynika, że w piątek pomiędzy godz. 17.00 a 21.30 ...
  2019-01-11  |   267
  Nowa klasyfikacja funduszy IZFiA poprawi komunikację z klientami
  W grudniu IZFiA udostępniła nową, zaktualizowaną klasyfikację funduszy inwestycyjnych dost...
  2018-12-10  |   394
  Poważne rozbieżności w cennikach kościelnych. Co łaska, czyli ile konkretnie?
  Zebrane dane pokazują, że stwierdzenie „co łaska” w praktyce czasem oznacza nie miej niż k...
  2018-11-01  |   362
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   932630
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   926347
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   39464
   Szukasz pracy czy współpracy w produkcji filmowej - zadzwoń
   2018-01-22  |   22842
   World Match Racing Tour - Energa Sopot Match Race - Day 1.
   2016-08-02  |   11796

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama